Ohlasy a Zážitky
z kurzů, poutí a akcí

Některá rozhodnutí a kroky pomyslně dělí náš životočas na před tím a potom (v tomto případě před Kuranderou a po ní). Jsou to ty momenty, kdy víme, že následující dny budou jiné než ty předtím. Víme, že budou prosvětlenější, krásnější, plnější, ale z různých důvodů se držíme těch předešlých, které nám někdy i ubližovaly a bojíme se je opustit. Kurandera 3 pro mě byla zatím tím největším rituálem přechodu.
Petra
Jsem bytostně přesvědčená, že kdo má na kurzech Lucie Chayi být, prostě tam bude a uvnitř to cítí. Ten jeden týden a pak po půl roce druhý mi změnil život. Nejen ve vztahu sama k sobě, ale i k druhým... A jako nevyčíslitelný bonus jsem zde našla pevná přátelství, spřízněné duše, svědkyni na mou svatbu a v jiné osobě ještě svou budoucí skvělou šéfovou, což jsem tehdy ještě vůbec netušila. Já tam být měla - a co vy? Lucko, děkuji Ti....
Jana
Kurandera 3 byla pro mě dalším vstupem do míst, která byla pro mě nová a jsem velice ráda, že jsem tě měla po boku. Velice mi to pomohlo si znovu uvědomit, co pro mě znamená sexualita, intimita. A jak důležité je k ní s láskou, pokorou a ohleduplností přistupovat. A ty jsi znovu potvrdila to, že dokážeš vytvořit absolutně bezpečný prostor pro nás všechny. Děkuji ti za to, protože díky tvým kurzům jsem ušla jako žena velký kus cesty 🙂
Eliška
Týden s Lucií a Kuranderou mi otočil vnímání života a a světa a posunul mě na mé cestě směrem, který jsem dlouho hledala. Nejsem ani schopna najít slova pro úžasné pocity, které jsem během našeho setkání zažívala. Proto říkám jediné: Moc děkuji!
Bylo to nádherné, inspirující, až neskutečné. Hluboce děkuji za velmi nevšední zážitky Sálá z tebe obrovská pokora, láska a respekt ke každé z nás a pro mne jako lektorku bylo navíc úžasné pozorovat tvou práci.
Milá Lucie, nesmírně ti děkuji za uspořádání tohoto semináře. Otevřela jsi mi oči a hlavně srdce. Ukázala jsi mi, že v každé z nás existuje ženská síla, která nám dokáže pomoci překonat zdánlivě nepřekonatelné.
Milá Lucinko, ukázala jsi mi, jak kráčí žena ve své síle. Mé srdce zpívá, má duše září. Objímám tě něžně.
Milá Lucko, jsem ráda že jsem tě mohla poznat osobně, protože jsi žena ve své síle tělem i duší. Pochopila jsem, že ženská duše je nádherná květina, kterou je třeba umět pěstovat a starat se o ni, aby neuvadla. Děkuji.
Každá máme mnoho traumat a strachů, vyslovených i nevyslovených. Nebojme se požádat o jejich rozpoznání a pojmenování. Ženský kruh umí ukázat cestu a první krok k jejich překonání. Říjnov chrustenická skupina pod citlivým, moudrým a láskyplným vedením Lucky to dokázala. DOKÁZALA! Posílila v nás všech ženskost a lásku v mnoha jejích podobách. Namaste.